मध्य-क्यारियर भर्ती आवेदन फारम

 पुरूष महीला
  • Q नहेरी चलाउन सक्नुहुन्छ,सम्भव छ ?
     सम्भव छ असम्भव
  • Q तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने सफ्टवेयर छान्नुहोस् र उत्तरदिनुहोस् । (बहु उत्तर पनि सम्भव छन्)
     Word Excel Photoshop Illustrator FileMaker
※संख्या र अल्फाबेट अक्षर मा लेख्नुहोस्: captcha

  • यदि हामी तपाईंसँग सम्पर्क मा आउन सकेनौँ भनेँ त्यहाँ प्रसारण मा समस्या भयको हुन सक्छ। कृपया हामीलाई (054-268-3000) मा कल गर्नुहोस्।
  • व्यक्तिगत जानकारीको ह्याण्डलिंग: हामी कडाईका साथ ग्रहण गर्नेछौँ |ग्राहकहरु को व्यक्तिगत जानकारी को प्रबन्धन गर्छौं जसले हामीलाई इनपुट फारम र ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहुनेछ । प्रवेश गरिएको जानकारी हामीलाई सम्पर्क गर्ने उद्देश्यले संकलन गरिएको हो, र सामान्य नियमको रूपमा यो पेश गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण संन्बंधित व्यक्तिको स्वीकृति बिना तेस्रो पक्षलाई प्रदान गरिने छैन।