Mẫu ứng tuyển dành cho người chuyển việc

 Nam Nữ
  • Q Có thể gõ mà không nhìn bàn phím không?
     Có thể Không thể
  • Q Hãy check vào những phần mềm mà bạn có thể sử dụng được (Có thể check nhiều mục cùng lúc).
     Word Excel Photoshop Illustrator FileMaker
※Hãy nhập bằng chữ số và ký tự alphabet.: captcha

  • Trường hợp sau khi gửi apply nhưng không có liên lạc từ công ty chúng tôi thì có thể đã xảy ra vấn đề khi gửi thông tin. Xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại (054-268-3000).
  • Về xử lý thông tin cá nhân: Chúng tôi đang quản lý chặt chẽ những thông tin cá nhân mà ứng viên đã liên hệ với chúng tôi bằng mẫu điền thông tin và qua mail. Những thông tin bạn đã điền được thu thập cho mục đích là để công ty chúng tôi liên hệ khi cần, trên nguyên tắc: không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý của người đó.